Jdi na obsah Jdi na menu
 


                           

 

Obrazek

              Základy výchovy štěněte. 

 

0. až 2. týden - neonatální etapa vývoje

Štěňata se rodí slepá a hluchá a nemají ani čicha ni termoregulaci. V tomto období má štěně silně vyvinutý sací reflex a většinu dne spí a saje mléko od matky.Také se dokáže přesunout na krátkou vzdálenost lezením, ale ještě neumí chodit ani se postavit. Oči se štěňátku otevírají kolem 12 dne, ale zpočátku je jejich zrak ještě slabý. Schopnost učení u štěňat je nepatrná. Přes to je ověřené, že nenásilně podávané stimulující podněty , jako světlo, krátkodobé vystavení chladu, dotyky chovatele, zvedání a otáčení štěňat apod. mají na vliv na rozvoj štěňat, a tato štěňata jsou daleko čilejší než štěňata odchovávaná v izolaci. V praxi to znamená, že v této vegetativní fázi je přítomnost chovatele nezbytná.

2. až 3. týden - přechodová fáze vývoje

Na konci druhého týdne života štěňata začínají otvírat oči, i když zrak je zpočátku slabý. Tato událost završuje neonatální stadium a začíná nová etapa. Štěně začíná chodit a je schopno samo močit a vyprazdňovat se, v předchozím období u tohoto musela asistovat fenka, která je k tomu stimulovala olizováním pohlavního orgánu a konečníku. Kolem 20. dne věku štěněte začíná fungovat sluch a čich. Přechodová fáze trvá asi jeden týden, přibližně do 21. dne života. Zlepšuje se zrak, funguje čich. Štěňata začínají vnímat svoje sourozence a začínají i první hry. V této době se začínají prořezávat první zuby - mléčný chrup. Od třetího týdne života lze i štěňat začít přikrmovat, nejprve kašovitou stravou.

3. až 7. týden - fáze vtiskávání

Tato fáze navazuje na velmi krátkou fázi přechodovou a je pro vývoj štěněte nejdůležitější. Obecně lze říci, že v této době proběhlé vtištění je nezvratné a jeho důsledky se projeví v chování dospělého jedince. Výrazně se rozvíjí mozkové centrum, spánek se zkracuje a objevují se vztahy mezi štěňaty.
V této době by měla nastat postupná socializace štěněte, což znamená intenzivní kontakt s lidmi.

8. až 12. týden života - fáze socializační

I tato fáze má obrovský vliv na budoucí povahu štěněte. Na práci chovatele musí navazovat intenzivní práce majitele, protože v tomto věku jsou štěňata předávána novým majitelům. V této fázi je již ukončen vývoj mozku i kritická fáze pro vtiskávání, a individuální péče o štěně u nového majitele by měla být zárukou dalšího rozvoje psychiky. U štěňat se rozvíjí zvědavost, navazují kontakty s jinými lidmi i jinými zvířaty a začínají rozlišovat svojí smečku. Je na majiteli, aby usměrňoval rozvoj štěněte a vštěpoval mu správné návyky. Ve výchově je zapotřebí počítat u dominantních jedinců se vzrůstající potravní agresivitou, kterou musí majitel správně usměrnit.

3. týden až po nástup puberty - stadia štěnecí

Toto období je ideální k postupnému výcviku psa a také k vyčlenění jeho postavení v nové rodině. V tomto období je štěně dobře tvárné a za úplatu (pamlsek) je schopno vykonávat to, co po něm požadujeme, nezapomeňme také na slovní pochvalu s patřičnou intonací v hlase. Intonace našeho hlasu je pro komunikaci se psem velmi důležitá. Štěně se brzy naučí, podle našeho hlasu rozpoznat, co je špatně a co dobře.

PUBERTA

Je období dozrávání pohlavních žláz. U fen je příznakem první hárání (okolo 6.-10. měsíce), u psů není pohlavní dozrávání tolik viditelné. Příznakem bývá zvedání nohy při močení a počátek značkování. Sexuální dozrávání se projevuje i v psychice nástupem náladovosti a neposlušnosti. Začíná se i boj o výsadní postavení ve smečce, stejně staří jedinci se začínají rvát, nebo i potomek napadá matku, může začít i boj mezi dominantním jedincem a jeho majitelem. Toto období, ale bývá krátké a zkušený psovod je usměrňováním psa a případným potlačením agrese rychle překoná.

Toto je jistě pro vás, a hlavně nezkušené majitele nejobtížněji zvládnutelné období v soužití s vašim psem. Pokud jste v předcházejícím období ve výchově nic nezanedbávali, podaří se vám zvládnout toto zvládnout s menšími obtížemi. V tuto dobu určitě poznáte, kde jste kladli menší důraz, váš pes totiž určitě provede nejeden pokus o to, aby povýšil své postavení v hierarchii vaší smečky (rodiny). Při těchto jeho pokusech musíte být velmi důslední, váš kamarád musí pochopit, že jeho snahy jsou zbytečné. Nic však netrvá věčně, a toto období skončí, než se nadějete. Neřešte to tím, že se svého nového kamaráda zřeknete díky jeho dospívání a zbavíte se ho!!!

Od 18 měsíců - dospělost

V tomto období se pes již zklidní, tělesně je již dospělý, jeho charakterové vlastnosti jsou již plně vyvinuty, ale je nutné je stále upevňovat, neboť úplně se stabilizují až kolem 3. roku věku.