Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

        Co potřebujeme k cestě do zahraničí s pejskem.

 

 

V tuzemských i zahraničních rekreačních zařízeních je většinou zákazník vítán i se psem, musí ale počítat s tím, že bude platit nějakou tu korunu navíc. Hodně lidí ale navštěvuje cizí kraje. Jim samotným stačí při toulkách po Evropě jen platný pas.
Kdo chce s sebou vzít psa , měl by vědět, zda předpisy daných států návštěvu zvířete dovolují a jestli neobsahují nějaké speciální požadavky.

1. Se psem z ČESKÉ REPUBLIKY do států EU:
- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata - takzvaný pas,
- musí být identifikačně označen a to od  1.7..2011 pouze mikročipem. Do této doby bylo uznáváno i tetování..,
- musí mít platné očkování proti vzteklině.

2. Cestování s malými zvířaty z ČR do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty:
Kromě požadavků, které platí pro všechny státy EU, musí být také provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu. Provádí je schválená laboratoř. V rámci jednotlivých států se rozcházejí předepsané časové lhůty.
Například Velká Británie a Irsko požadují, aby vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu bylo provedeno šest měsíců před vstupem na jejich území.
Velká Britanie a Irsko požadují, aby pes byl napřed čipován, pak očkován a teprve potom mu odebírána krev. Praktická zkušenost učí, že je-li zvíře napřed očkováno a pak teprve čipováno, mohou nastat při vstupu do Velké Británie nepříjemné potíže.

3. Požadavky na cestování se zvířaty z TŘETÍCH STÁTŮ -dovoz nebo zpětný návrat: Vztahují se na některé nečlenské státy EU, např. USA, Kanadu, Rusko, Rumunsko aj. Nové podmínky platí při cestě do Chorvatska. Pes musí mít - čip nebo tetování, pas a očkování proti vzteklině. Pokud je zvíře očkováno poprvé, smí do Chorvatska až po uplynutí šesti měsíců po vakcinaci. Dále musí majitel doložit zdravotní stav zvířete a mít i potvrzení o nákazové situaci v místě bydliště.
Uvedené požadavky nejsou úplné. Řada států také chce, aby zvíře před vstupem na jejich území bylo ošetřeno proti parazitům, v některých případech musí být doložena dávka, účinná látka obsažená v přípravku a přesně uvedeno datum a hodina, kdy byl přípravek aplikován. Zvláštní předpisy platí pro cestování se štěňaty mladšími tří měsíců, která ještě není možné proti vzteklině očkovat.
Stejné požadavky jako při cestování se psem platí i v případě koček a fretek. Potěšující zprávou pro majitele je, že pokud nechá zvířeti udělat vyšetření na hladinu protilátek na vzteklinu a nepropásne termíny dalších očkování, platí vyšetření celý život.